Minecraft Admin Komutları

Minecraft Admin Komutları

Minecraft oyuncuları için hile kodları. Kendinize ait sunucunuz varsa yada kreatif modda oynamak istiyorsanız, ihtiyacınız olabilecek tüm kodlar burada.
Oyun esnasında T tuşuna basıp konsolu açınız. Aşağıda yer alan kodlardan ihtiyacınız olanı yazınız. İşleminiz bu kadar kolay. Artık dilediğiniz gibi oyununuzu oynayabilirsiniz.
Özellikle kreatif modda tasarım yapmak isteyenler için önemli bir kod var. Oyuna girdiniz, haritayı oluşturdunuz (örneğin düz dünya haritası). Bu harita yüklendi ve artık oyunun içindesiniz. Ancak bir sorun var. NPC’ler, yaratıklar, canavarlar, domuzlar, koyunlar, yada herhangi bir canlı sizi rahatsız edebilir. Tüm harita bu tür yaratıklarla dolu olabilir. Sizin ev yapmanıza, base oluşturmanıza engel olabilir.
İşte böyle bir durumda minecraft canavarları silme, yaratıkları silme, yaratıkları öldürme gibi bir kod arayışına girebilirsiniz. İhtiyacınız olan kod aşağıda 3. satırda yer alan difficulty kodudur. Bu kodu yazdığınızda tüm canavarlar yok olacak ve oyunda yalnız kalabileceksiniz.

Minecraft En Önemli Yönetici Komutları

Komut Açıklama
/afk Bu özellik ile afk olursunuz.
/me (yazı) Bir rol yapma komutudur. “/me koşuyor” yazarsanız. Sohbette “TechnoVadi koşuyor” yazısı belirir.
/difficulty Npc’leri (canavarları, koyunları, domuzları, atları vs.) ortadan kaldırır.
/gamemode 0 Survival moduna geçer.
/gamemode 1 Creative moduna geçer.
/gamemode 2 Adventure moduna geçer.
/gamemode 3 Spectator moduna geçer.
/heal <değer> Girdiğiniz değerde canınızı yeniler.
/health Enerjinizi ve canınızı fuller.
/kick Birisini kicklersiniz.
/tell <oyuncuismi> (mesaj) Diğer oyunculara özel mesaj atmak için kullanılır.
/kill Karakterinizi Öldürür.
/kill <oyuncuismi> İsmini yazdığınız oyuncuyu öldürürsünüz.
/kill all mobs Bütün NPC leri öldürürsünüz.
/seed Seed kodunuzu gösterir.
/ban <oyuncu ismi> [sebep] İsmini yazdığınız oyuncuyu kara listeye alır ve sunucudan banlar. Kullanırken Ban sebebini de belirtebilirsiniz
/ban-ip <ip-adresi> Yazılan IP adresini sunucunuzdan banlar ve o IP adresi bir daha oyunlarınıza giremez.
/banlist [ips] Ban listesini görüntüler. Sadece IP ban listesini görmek için “ips” ekleyin
/op Birisini op yapabilirsin
/deop <oyuncuismi> Sunucunuzda admin olan oyuncunun adminliğini alır.
/difficulty (0-3) Oyunun zorluk seviyesini değiştirir: 0=peaceful, 1=normal, 3=hard.
/defaultgamemode (0|1|2) Oyunun varsayılan modunu değiştirir, yukarıdaki sayılar bunda da geçerlidir.
/give <oyuncuismi> (itemsayısı) [itemkodu] İsmi yazılan oyuncuya adedini girdiğiniz eşyadan yazdığınız kadar verir. Eşya kodları aşağıda!
/help yada ? Kullanılabilir sunucu komutlarının listesini gösterir.
/list Sunucuya bağlanmış olan bütün oyuncuları gösterir. (Tab tuşuna basarak da erişilebilir.)
/op <oyuncuismi> İsmi yazılan oyuncuyu sunucuda Admin yapar.
/pardon <oyuncuismi> Kara listeye alınan oyuncunun ismini o listeden kaldırır.
/pardon-ip Kara listeye alınan bir IP adresini listeden kaldırır.
/save-all Sunucunuzda ki bütün değişiklikleri kaydetmeye zorlar.
/save-off Sunucu kaydını devre dışı bırakır.
/save-on Sunucu kaydını açar. (Varsayılan)
/say (mesaj) Sunucudaki bütün oyunculara mesaj gönderir.
/spawnpoint <player> [x] [y] [z] Oyuncunun yeniden doğuş noktasını değiştirir. X,y,z komutlarıyla haritadan seçilir.
/stop Sunucuyu Kapatır!
/time (set|add) (sayı) Gün içindeki saati belirler. 0=gündoğumu, 6000=öğlen, 12000=akşamüstü, 18000=geceyarısı.
/toggledownfall Yağmur veya kar yağışını durdurur.
/tp <gidilecek oyuncunun ismi> İsmi yazılan oyuncuya gidilir!.
/tp <gidecek oyuncunun ismi> <yanına gidilecek oyuncunun ismi> İsmi yazılan oyuncuyu, ikinci ismi yazılan oyuncuya ışınlar.
/tp <oyuncuismi> [x] [y] [z] İsmi yazılan oyuncuyu x,y,z koordinatlarına ışınlar.
/tpall Bu özellik ile herkesi yanınıza çekebilirsiniz.
/weather (clear|rain|thunder) (süre) Hava durumunu belirtilen süre kadar değiştirir.
/whitelist (add|remove) (oyuncuismi) add: İsmi yazılan oyuncuyu beyaz listeye ekler. remove: listeden siler.
/whitelist (list) Ak listeyi görüntüler.
/whitelist (on|off) Ak liste kullanımını açar veya kapatır.
/whitelist reload Ak listeyi yeniden yükler.
/xp [miktar maks 500] <oyuncuismi> Yazılan miktar kadar deneyim puanı ekler.
/nick Bu özellik ile oyundaki adınızı değiştirebilirsiniz.
Serverinizde Essentials varsa;
/testfor Command block “Komut Bloğu” kodudur.
/gamerule doTileDrops “true-false” False yaptığınızda kırdığınız bloktan item düşmez.
/gamerule mobGriefing “true-false” Mobs “NPC” lerin etrafa zarar vermesini engeller.
/gamerule doMobSpawning “true-false” Oyunda bulunan yumurtalar ile canavar çağırmayı önler veya izin verir.
/gamerule doFireTick “true-false” Çıkan yangın yayılmaz yani grief olaylarını önler.
/gamerule keepInventory “true-false” Ölünce seviyeniz sıfırlanmaz ve envanterdeki itemleriniz silinmez.
/enchant <nick> [item kodu] Zırh ve itemlere büyü basarsınız.
/clear <nick> [item kodu] Bu özellikle kendi envanterinizdeki veya başka oyunun envanterindeki seçilen ürünü silersiniz. “/clear Myscherzo 264” yazdığınızda elmaslar silinir.
/debug Oyundaki mekanizma veya bugları görmenizi sağlar.
/itemdb Bu özellik ile elinizdeki itemle ilgili bilgi sahibi olursunuz.​
/fly Bu özellik ile uçmayı açıp kapatabilirsiniz.
/socialspy Bu özellik ile diger insanların özel konuşmasını görebilirsiniz.
/repair all Bu özellik ile tüm eşyalarınızı tamir edersiniz.
/sethome Bu özellik ile evinizi belirlersiniz.
/home Bu özellik ile evinize ışınlanırsınız.
/back Bu özellik ile ışınlanmadan önceki yerinize dönersiniz.
/thunder Bu özellik ile yıldırım çarptırırsınız.
/clearinventory Bu özellik ile envanterinizi veya başkasının envanterini boşaltabilirsiniz.
/burn <oyuncuismi> Bu özellik ile birisini yakabilirsiniz.
/workbench Bu özellik ile sanal crafting table oluşturursunuz.
/Hat Bu özellik ile elinizdeki eşyayı kafanıza takabilirsiniz.
/setwarp Bu özellik ile bi warp oluşturursunuz.
/spawnmob Bu Özellik ile canavar spawnlayabilirsiniz.
/speed Bu Özellik ile hızınızı artırabilirsiniz.
/thor Yıldırım çarptırır.
/Kit tools Kit verir.
/more Elinizdeki eşyayı 64 yapar.