Rasputin Kimdir? Bir Rus Efsanesi

Rasputin

Diğer yazılarımızda olduğu gibi yine kapsamlı ama oldukça kısa olarak bir yazı kaleme aldık.
1872 yılında doğan ve ilk ismi grigoriy yemifomiç olan bir Rus keşiş. Rus sarayında saygın bir yeri vardır. Bu saygınlığını, son Rus çar’ının oğlunu iyileştirerek kazanmıştır. Bunu nasıl yaptığı bugün dahi bilinmemekte ama o zamanlar yaptığı bu hamle onun sarayda önemli bir konuma gelmesini sağlar.
Rusya’nın 1.dünya savaşına girmesiyle beraber çar saraydan ayrılır ve cepheye gider. Bu boşluğu fırsata çevirerek, çar’ın karısı alexandra ile ilişkisi başlar. Bu ilişki ilk etapta mektuplaşma ile olur. Çar’ın karısı,  Rasputin’i Tanrı’nın bir elçisi olarak görür.
Bu yaşananlar saray içinde duyulmaya başlanır ve saray ahalisi, Rasputin’e karşı nefret duymaya başlar. Bu nefret zamanla Rasputin’i öldürmek istemeye kadar varır. Rasputin, bu durumu fark edince çar’ın karısına yeni bir mektup yollar. Bu mektupta bir kehanetten bahseder. Eğer kendisi öldürülürse, çar’ın ailesindeki herkes 2 sene içinde öldürülecektir. Bu esnada çar’ın bir akrabası Rasputin’i öldürmek için kendisine zehir içirtir ancak zehir etki etmez. Bunun üzerine 2 el silah sıkarak öldüreye çalışır ama o da etki etmez.

Rasputin’in Ölümü

Ardından saraydan kaçan Rasputin, saraya yakın bir nehirde boğularak ölür. Ölümünden 2 sene geçmeden çar ve ailesi kurşuna dizilerek öldürülür.
Rasputin efsenesi bir gerçek ve bu gerçeği olabildiğince kısa olarak anlattık. Muazzam bir ikna kabiliyeti olan, kadınlarla arası fazlaca iyi olan, papaz ve şifacı özelikleri olan, köyden çıkma bir ayyaş, keş. Zaten Rusça’da Rasputin demek ayyaş, keş gibi bir anlama gelmektedir.

Boney M ve Rasputin

Boney M’e ait bir parçanın adı Rasputin’dir ve bu hikayeyi anlatır. Jamaikalı şarkıcıların, Alman orkestrası ile, ingilizce olarak, türk ritimli ezgilerle bir Rus hikayesinden bahsetmesi oldukça ilginçtir. Adeta uluslarası bir ortak parça olan ve hala dinlenmeye devam eden bu şarkının sözleri, ingilizce ve türkçe olarak aşağıda yer almaktadır.

Boney M Rasputin Şarkısı Sözleri ve Türkçesi


There lived a certain man in Russia long ago
ışte çok eskiden Rusya’da bir adam yaşadı

He was big and strong, in his eyes a flaming glow
Adam iri yarı ve güçlüydü,gözlerinde alevli bir parıltı (vardı)

Most people looked at him with terror and with fear
Pek çok kişi ona dehşet ve korkuyla baktı

But to Moscow chicks he was such a lovely dear
Ama o,Moskova’nın güzel kızlarına göre çok hoş bir sevgiliydi

He could preach the Bible like a preacher
Bir vaiz gibi ıncil’den vaaz verebiliyordu

Full of ecstacy and fire
Coşku ve ateş doluydu

But he also was the kind of teacher
Ama aynı zamanda kadınların arzuladığı

Women would desire
Bir çeşit öğretmendi

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
Rus Kraliçe’nin sevgilisi

There was a cat that really was gone
Gerçekten mahvolmuş bir kadın vardı

Ra Ra Rasputin
Russia’s greatest love machine
Rusya’nın en büyük aşk makinesi

It was a shame how he carried on
Rasputin’in devam ettirdiği bir utançtı bu

He ruled the Russian land and never mind the Czar
Rus ülkesini yönetti ve Çar’ı hiç umursamadı

But the kasatschok he danced really wunderbar
Ama kazak dansını gerçekten harika yapardı

In all affairs of state he was the man to please
Devletin bütün işlerinde yararlı bir adamdı

But he was real great when he had a girl to squeeze
Ama kucaklamak için bir kızı tuttuğunda gerçekten müthişti

For the queen he was no wheeler dealer
Kraliçe’ye göre adam kurnaz biri değildi

Though she’d heard the things he’d done
Adamın yaptığı şeyleri duymasına rağmen

She believed he was a holy healer
Onun,oğluna şifa verecek

Who would heal her son
kutsal bir iyileştirici olduğuna inandı

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
Rus Kraliçe’nin sevgilisi

There was a cat that really was gone
Gerçekten mahvolmuş bir kadın vardı

Ra Ra Rasputin
Russia’s greatest love machine
Rusya’nın en büyük aşk makinesi

It was a shame how he carried on
Rasputin’in devam ettirdiği bir utançtı bu

But when his drinking and lusting and his hunger
Ama içki içmesi,şehveti ve iktidar arzusu

for power became known to more and more people,
Daha çok ve daha çok insana malumolduğu zaman

the demands to do something about this outrageous
Bu zalim adamla ilgili bir şey yapılmasına dair istekler

man became louder and louder.
Daha yüksek sesli söylenir hale geldi

“This man’s just got to go!” declared his enemies
“Bu adam şimdi gitmeli”diye ilan etti düşmanları

But the ladies begged “Don’t you try to do it, please”
Ama kadınlar yalvardı :”Lütfen bunu yapmaya çalışmayın”

{No doubt this Rasputin had lots of hidden charms
şüphe yok ki bu Rasputin’in birçok gizli büyüleri vardı

Though he was a brute they just fell into his arms
Bir canavar olmasına rağmen tam kucağına düşüyorlardı

Then one night some men of higher standing
Sonra bir gece bazı itibarlı adamlar

Set a trap, they’re not to blame}
Tuzak kurdular,(görünürde)bu işin sorumlusu değiller

“Come to visit us” they kept demanding
“Bizi ziyarete gel” diye talepte bulunmaya devam ettiler

And he really came
Ve Rasputin gerçekten geldi

{Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
Rus Kraliçe’nin sevgilisi

They put some poison into his wine
şarabına biraz zehir koydular

Ra Ra Rasputin
Russia’s greatest love machine
Rusya’nın en büyük aşk makinesi

He drank it all and he said “I feel fine”}
şarabın hepsini içti ve “kendimi iyi hissediyorum”dedi

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
Rus Kraliçe’nin sevgilisi

They didn’t quit, they wanted his head
Adamlar vazgeçmedi ve onun kellesini istediler

Ra Ra Rasputin
Russia’s greatest love machine
Rusya’nın en büyük aşk makinesi

And so they shot him till he was dead
Ve bu yüzden ölünceye kadar ateş ettiler

Oh, those Russians
Ah şu ruslar !


Çeviren : Ahmet Kadı
 

1 thought on “Rasputin Kimdir? Bir Rus Efsanesi

Comments are closed.