7 Rakamının Önemi ve Uzun Dönem Kiralama Neden 49 Yıllıktır

 

İnsan hayatı, başladığı günden bittiği güne kadar sayılar üzerinden şekillenmiştir. Bu sayılardan bazılarıysa insan hayatını daha da fazla şekillendirme özelliğine sahiptir. Bu yazımızda 7 sayısının ve onun 7 katı olan 49’un, hayatımıza olan etkisinden bahsedeceğiz.

7 Rakamı, hem bilimsel olarak hem de dini metinlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. İnsan hayatının 7 yıllık sürelere ayrıldığına ve 7 yılda bir kendini yenilediğine inanılır. Bu durum, aslında 7 yıllık bir döngünün bize bir yansımasıdır.

Hayatınızı bir düşünün. Doğdunuz ve 7 yaşına geldiğinizde, belli bir dönemi geride bırakırsınız. Daha sonra okul dönemi başlar, ergenlik dönemine girilir ve 14 yaşını doldurursunuz. 14’ten 21’e kadar geçen sürede okul hayatınızın büyük kısmı tamamlanır. Ergenlik sürecinizi atlatmaya başlarsınız ve 21 yaşından itibaren reşit olma yoluna girersiniz. 21’den 28’e kadar olan süre, çok değerli bir dönemi sizlere sunar. Hayatınızın geri kalanının nasıl gelişeceğini belirlediğiniz yıllardır aynı zamanda. Bu böylece sürüp gider. Her yedi yıllık süreçte yeni bir döneme girilir ve kişinin gelişimi böylece sürüp gider.

Yukarıda bahsedilen insan hayatına etki eden kısmından bir kesit sunmakta. Bunun dışında ilgi çeken başka hususlar da var. Gök kubbenin 7 katı olması ve aynı zamanda yeryüzünün de 7 alt katının olması. Gök kuşağında 7 renk bulunması, dünyada 7 kıtanın olması, bir haftanın 7 günden oluşması gibi çokca örnek verilebilir.

Dinde 7 Rakamının Önemi

Başta Kur’an olmak üzere bir çok dinde 7 rakamına özel vurgu yapılır. Kur’ana göre, cennet ve cehennem 7 kattan oluşur, Kabe 7 kez tavaf edilir, Dünyanın 7 günde yaratıldığı söylenir, namazda bir rekat 7 bölümden oluşur.

Diğer inançlarda da 7 ile ilgili çok sayıda örnek verilebilir. Uygurların 7 kutsal kenti vardır. Kuzey Asya’da insanın 7 canı olduğuna inanılır, Tevrat’da Nuh tufanında yer alan gemiye, her hayvan türünden 7 tane alındığı , geminin 7.ayın 7.günü dağa ulaştığından bahsedilir.

Mevlana’nın 7 Öğüdü

  1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
  2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
  3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
  4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
  5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
  6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.
  7. Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol.

 

49 Sayısının Önemi

Peki 49 sayısı neden önemlidir? Nerede kullanılır ve nereden gelmektedir? 
 
49 Sayısının öne çıktığı yer ticarettir. Ticarette ise uzun dönemli anlaşmalarda üst sınır olarak kullanılır. Devletin yaptığı özelleştirmelerde geçen 49 yıllık süreler, stadların kullanım süresinde ortaya çıkan 49 yıllık süreler gibi bir çok alanda kullanılır.
 
Peki neden 50 değil de 49?
 
Burada karşımıza Yahudiler çıkmakta. Ticarette geçtiğini söylemiştik ve Yahudi’lerin ticaretteki yeri herkesçe bilinen bir gerçek. Tevrat’ta geçen bir durum sebebiyle 49 sayısı önem kazanmıştır. Tevrat’a göre toprağın sahibi Allah’tır. Sen ancak işleyen kişi olabilirsin. Toprağı kullanırsın ve sonunda iade edersin. 
 
7 Yıl bir şabat yılı olarak görülür ve 7 şabat yılı da 49 yıl eder. 49 yıl ise jubile yılı olarak kabul edilir. Yani 7 yıllık dönemler halinde 7 kere yaşanır ve toplamda 49 yıldır. Bu da karşımıza şu sonucu çıkarır. Bir kişinin bir mülkü sahiplenme süresi maksimum 49 yıldır. Eğer kişi hayattaysa bu süre yeniden yenilenebilir.
 
Aşağıda Hamdi Akın‘a ait sözler yer almaktadır. Yahudilerin ticaret anlayışından ve 49 yılın öneminden bahsetmektedir.
 
Bakın ben Yahudi değilim ama bir tutumları hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz, inançları gereği toprak sahibi olamıyorlar. Tevrat’a göre toprağın sahibi Allah’tır. Sen ancak işleyen kişi olursun. 7 yıl bir ‘şabat’ yılıdır. 7 şabat yılı da, yani 49 yıl da ‘jübile’ yılıdır. Bugün neredeyse bütün dünyada uzun kiralamalarda süre neden 59 değil de, 49 yıldır diye hiç düşündünüz mü? Bugün dünyada büyük bankaları yöneten genellikle Yahudilerdir. Kültür öyle oluşmuştur. Finansman buna göre belirlenir. Birinci yıl Allah için, ikinci yıl fakirler için çalışılır. Üçüncü yıldan sonrası sizin içindir. Onun için bakın birçok kredi 2 yıl ödemesiz 7 yıllıktır. Yatırım fonlarının da bir çoğu öyle. Bir yatırıma 7 yıllığına girer sonra çıkar. Yaklaşım şu: Senin hayatında verimli olarak kullanabileceğin 7 tane 7 yıl var. Kendini 7 yılda bir yenileyeceksin…”
 

Görüldüğü üzere, 7 sayısı birçok noktada karşımıza çıkarken, 7’nin 7 katı olan 49’da günümüzde ticaret hayatının kurallarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.