Ülkelerin İsimleri Nereden Gelmekte?

Dünyada 206 tane ülke bulunmakta ve bunun 193 tanesi diğer ülkeler tarafından tanınmış durumda. Bu ülkeler, Antartika kıtası hariç tüm kıtalara yayılmış durumdadır. Her birinin rejimi, kültürü, dili ve benzer tüm bu özellikleri farklı olsa da, isimlerinin ortaya çıkış şekli oldukça benzerdir.

Ülke isimleri genellikle dört etkene bağlı olarak belirlenmektedir. Ülkelerin bulunduları bölgenin ismi, ülkeyi kuran veya baskın olan ırkın ismi, ülkeyi kuran kişinin yada öne çıkmış birinin ismi yada ülkenin bulunduğu yerin özelliği ile alakalı bir isim almıştır.

# Bu dört unsurdan ırka dayalı isim için Türkiye örnek gösterilebilir. Türk ve iye kelimelerinin birleşiminden yola çıkılar belirlenen bu ismin anlamı ise Türk yurdu olarak geçer. İye ekinin başka anlamları da vardır. Burada sahiplik, aitlik, hakim olma anlamında kullanılırken yeri, bölgesi, yurdu gibi anlamlarda da kullanılabilir.

Frenkler tarafından kurulan Fransa, Vitali kavmi denilen toplumun kurduğu İtalya, Rusların kurduğu Rusya gibi çok sayıda örnek gösterilebilir.

# Gümüş elementinin simgesi ag ‘dir. Gümüş kelimesi ise Latince’de Argentum olarak yazılır. Zaten kısaltması da buradan gelir. Argentum yani gümüş ise Güney Amerika’nın en büyük gümüş madeninin olduğu bölgeden yola çıkılarak Arjantin diye bildiğimiz ülkenin adını oluşturur.

Bahreyn ise iki yönden bu adı alır. İlk anlamı çift deniz demektir. Küçük bir adacık olan ve iki yanında da deniz olan bu ülkeye bu ismin verilmesi anlaşılabilir. Diğer bir yönü ise Bahir yani deniz demek. Bahriyeli yani denizci dememiz gibi.

Kıbrıs ise ada olarak ismini Bakır madeninden alır. Yunanca kypros bakır demektir ve adı buradan gelir.

# Ülkelerin bulunduğu yeri belirten ve bu şekilde ismini oluşturan ülkelere ise şu örnekleri verebiliriz. İndus nehrinin olduğu yere İndia yani Hindistan denmekte. Güney ışıkları anlamına gelen aurora australis ise Avustralya’nın ismini belirlemiştir.

Güneşin doğduğu ülke yada doğan güneş ülkesi anlamına gelen nippon ise Japonya’nın ismini belirler. Japon bayrağında yer alan büyük kırmızı yuvarlakta güneşi temsil etmektedir.

# Bazı ülkeler ise önemli kişilerin ismini alarak ülke adı haline getirmiştir. Mısır’ın ismi de bu şekilde ortaya çıkar. Kuran’da geçen Nuh peygamberin torunlarından Misraim, Mısır adının ortaya çıkma nedeni olmuştur. Misr olarak arapça ismi olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye’de Mısır olarak okunur.

Güney Amerika’da İspanyol işgalcilerine direnen ve devrim hareketinde bulunan Simon Bolivar’ın ismi bugün Bolivya olarak bildiğimiz ülkenin ismini şekillendirir.

Kolombiya ülkesinin adı Kristof Kolomb’tan gelirken amerigo vespucci’nin ismi ise Amerika kıtasına verilmiştir. Amerika kıtası ülke olmasa da ABD gibi bir ülkenin isminde belirleyici olmuştur.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bunlara ek olarak başka ülkelerin ismine de örnek verebiliriz. Genel kültür gelişimi için oldukça yararlı olacaktır.

Örneğin;
Barbardos sakalı olan, sakallı anlamına gelmektedir.
Bosna-Hersek ismi iki kısmından oluşur. Bosna nehirden yola çıkılarak ortaya çıktığı söylenir, Hersek ise Sırpça’dan gelir ve dük, dükün yeri gibi bir anlamı barındırır.
Bulgaristan ismini Bulgarlardan alır. Bulgarlar Türk ve Slav karşımı olan bir kavimdir.
Kanada, köy ve yerleşim anlamına gelen kanata kelimesinden gelir.
Kosta Rika, zengin sahil anlamına gelir. Kristof Kolomb’un altın bulma umuduyla gittiği bir yer olduğu ve ismini buradan aldığı söylenir.
İran’ın ismi eski pers uygarlığına dayanır. Aryan, Aryanların toprakları gibi bir anlamı vardır.
İsrail adını İsa’nın eski topraklarından alır. kendisi İshak’ın oğlu Yakup, İbrahim’in torunu Yakup’tan gelir. Yakup’un ismi İsrail olarak değiştirildi.
Libya, Yunan mitolojisinde Epaphus ve Memphis’in kızıydı.

Hollanda, land yer anlamına gelirken Laitnce’den çeviri yaparken düşük yer, alçak yer anlamına gelmektedir. Zaten günümüzde deniz seviyesi altında yer alan tek ülkedir.
Norveç, The Way North yani kuzey yolu anlamına gelen ve Norway olarak belirlenen bir isimdir.
Vietnam, Çince’den gelme bir isimdir. Ötesi ve uzak anlamı ile güney anlamını barındırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir